Về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh