Công văn gửi các tỉnh thành phố thư chúc Tết Trung thu của chủ tịch nước Trần Đại Quang